domowe

Prośbę o dzióbek sygnalizuje się po wywrotce klepiąc rękoma

17:44
czarno-białe

w nieznane

18:59
domowe

przed, w czasie, po

11:14
domowe

zawsze...

16:00
kolorowe

zauważyć

19:44
domowe

fuzja

17:04
domowe

toast za grudzień. szklanką ciepłej herbaty.

17:50